Tijden en prijzen


Wij zijn iedere woensdag in het leslokaal aanwezig, dat gevestigd is in de Pieter Calandlaan 258b, 1069 KW te Amsterdam

Er zijn 4 groepen.
De eerste groep start om 12.00 tot 14.00
De tweede groep start om 14.00 tot 16.00
De derde groep start om 16.00 tot 18.00

De vierde groep start om 18.30 tot 20.30

Het lesgeld voor 2 uur in de week bedraagt €   65,00 per maand. De opleiding (afgerond met diploma) €   75,00
Het lesgeld voor 3 uur in de week bedraagt €   85,00 per maand. De opleiding (afgerond met diploma) € 105,00
Het lesgeld voor 4 uur in de week bedraagt € 105,00 per maand. De opleiding (afgerond met diploma) € 125,00
Inschrijfgeld kost éénmalig € 45,00 
Lesboeken € 30,00 per stuk, je start met 2 boeken.

Bij verhindering kan de les eventueel in een andere groep worden ingehaald mits er plek is. Inhalen kan alleen als er minimaal 24 uur van tevoren is afgemeld (via SMS, WhatsApp of mail, liever niet bellen).
Wil je een les inhalen? Informeer dan eerst even of er wel plek is. Het inhalen van een gemiste les dient binnen 3 maanden te gebeuren.

Let op: Wij bieden de mogelijkheid om gemiste lessen in te halen als er plek is, er is echter geen garantie dat het ook gaat lukken.
Na beëindiging van het lidmaatschap komen de eventuele inhaallessen te vervallen!